"Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem."

                                                                                                                                                                         Carl Gustaw Jung

 

Witaj w moim gabinecie. Jeśli się tu pojawiłeś to prawdopodobnie potrzebujesz mojej pomocy.

W czym mogę Ci pomóc?

– Pomoc psychologiczna
– Coaching
– Dietetyka
– Psychoterapia

      Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna (CBT)

Metoda krótkoterminowej pracy terapeutycznej, mająca na celu wypracowanie umiejętności rozwiązywaniaMagda twarz problemów, zrozumienia motywów swojego postępowania i zmiany dysfunkcyjnych przekonań i myśli. W procesie terapeutycznym pacjenci uczą się obserwować siebie, swoje reakcje emocjonalne i zwracają uwagę na
znaczenie, jakie nadają konkretnym sytuacjom w swoim życiu.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna może pomóc zmienić sposób myślenia i zachowania, co przyczynia się do poprawy samopoczucia.  W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii, CBT zajmuje się problemami i trudnościami „tu i teraz”.  Nie skupia się na przyczynach dręczących nas problemów, ani na uprzednio pojawiających się objawach, lecz poszukuje sposobów poprawienia stanu świadomości pacjenta w chwili obecnej.

     Pomoc psychologiczna

Czasami pacjenci nie wymagają rozpoczynania procesu terapeutycznego, a kilku spotkań mających dać wsparcie
czy wspólne wypracowanie rozwiązań bieżących problemów.

     Coaching i rozwój osobisty

Metoda mająca na celu naukę umiejętności podejmowania decyzji, ustalania celów i dochodzenia do ich realizacji.
Coaching jest metodą dzięki której następuje szeroko pojęty rozwój, następuje zmiana nawyków, coachee (czyli
osoba biorąca udział w coachingu) ma szansę wprowadzić w swoim życiu szereg zmian prowadzących do
poprawy jakości życia i osiąganiu konkretnych wymiernych efektów (zmiana pracy na lepszą, zmiana sposobu i
trybu życia itp.)

      Dietetyka

W ramach poradnictwa żywieniowego rozpisuję plany żywieniowe, pomagam wprowadzić w życie zmiany
nawyków żywieniowych i uczę rozwiązywać problemy osób borykających się z problemami z obszaru żywienia
(nadwaga i otyłość, niedowaga).

 

Magdalena Chorzewska – ZnanyLekarz.pl