Administratorem Twoich danych jest Poradnia Psychodietetyczna Pozytywna Przemiana z siedzibą w 09-410 Płocku, ul. Walecznych 11/7, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 774-300-21-93, REGON: 141837160. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: psycholog@magdalenachorzewska.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod podanym wyżej adresem. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: – wykonania usługi w postaci pomocy psychologicznej – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi oraz zapisu na wizytę, do czasu zakończenia wykonywania usługi, – marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia wykonywania usługi, rozumianej jako pomoc psychologiczna – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego oraz rozliczeniowego, – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, – prowadzenia procesów reklamacyjnych. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Poradnię Psychodietetyczną Pozytywna Przemiana w ramach zawieranych z Tobą umów.
Close Menu